Bộ Y tế phê duyệt vaccine Hayat-Vax cho nhu cầu cấp bách phòng chống dịch

Vaccine Hayat-Vax của UAE. Ảnh: G42 Healthcare/Julphar
Vaccine Hayat-Vax của UAE. Ảnh: G42 Healthcare/Julphar
Vaccine Hayat-Vax của UAE. Ảnh: G42 Healthcare/Julphar
Lên top