Bộ Y tế phát động Chiến dịch truyền thông “Niềm tin chiến thắng”

Bộ Y tế phát động Chiến dịch truyền thông “Niềm tin chiến thắng”. Nguồn: Bộ Y tế.
Bộ Y tế phát động Chiến dịch truyền thông “Niềm tin chiến thắng”. Nguồn: Bộ Y tế.
Bộ Y tế phát động Chiến dịch truyền thông “Niềm tin chiến thắng”. Nguồn: Bộ Y tế.
Lên top