Bộ Y tế phản hồi TP.HCM về xin cấp phép sử dụng vaccine Vero Cell

Bộ Y tế thông báo lô vaccine Vero Cell do TP.HCM xin cấp phép đủ điều kiện sử dụng. Ảnh: Chân Phúc
Bộ Y tế thông báo lô vaccine Vero Cell do TP.HCM xin cấp phép đủ điều kiện sử dụng. Ảnh: Chân Phúc
Bộ Y tế thông báo lô vaccine Vero Cell do TP.HCM xin cấp phép đủ điều kiện sử dụng. Ảnh: Chân Phúc

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top