Bộ Y tế lập Tổ công tác đặc biệt giúp 2 BV tâm thần ở Đồng Nai chống dịch

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thuấn họp về công tác chống dịch tại 2 cơ sở điều trị Tâm thần ở Đồng Nai. Ảnh: Bộ Y tế
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thuấn họp về công tác chống dịch tại 2 cơ sở điều trị Tâm thần ở Đồng Nai. Ảnh: Bộ Y tế
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thuấn họp về công tác chống dịch tại 2 cơ sở điều trị Tâm thần ở Đồng Nai. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top