Bộ Y tế khởi động chiến dịch mới về dự phòng HIV tại Việt Nam

Thuốc dự phòng HIV Prep. Ảnh: Cục Phòng chống HIV/AIDS
Thuốc dự phòng HIV Prep. Ảnh: Cục Phòng chống HIV/AIDS
Thuốc dự phòng HIV Prep. Ảnh: Cục Phòng chống HIV/AIDS
Lên top