Bộ Y tế khẩn cấp tìm người từng đến quán Trung Sún, nhà hàng Lẩu Hutong

Tổ thông tin đang truy vết F0 tìm nguồn lây nhiễm COVID-19. Ảnh: Thùy Linh
Tổ thông tin đang truy vết F0 tìm nguồn lây nhiễm COVID-19. Ảnh: Thùy Linh
Tổ thông tin đang truy vết F0 tìm nguồn lây nhiễm COVID-19. Ảnh: Thùy Linh
Lên top