Bộ Y tế khai trương cổng thông tin công khai giá trang thiết bị y tế

Lãnh đạo Bộ Y tế bấm nút khai trương cổng thông tin công khai giá trang thiết bị y tế. Ảnh: Thanh Hải
Lãnh đạo Bộ Y tế bấm nút khai trương cổng thông tin công khai giá trang thiết bị y tế. Ảnh: Thanh Hải
Lãnh đạo Bộ Y tế bấm nút khai trương cổng thông tin công khai giá trang thiết bị y tế. Ảnh: Thanh Hải
Lên top