Bộ Y tế kêu gọi người dân giảm muối trong khẩu phần ăn

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra huyết áp trong một chương trình truyền thông về tăng huyết áp cho người dân. Ảnh: Thùy Linh
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra huyết áp trong một chương trình truyền thông về tăng huyết áp cho người dân. Ảnh: Thùy Linh
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra huyết áp trong một chương trình truyền thông về tăng huyết áp cho người dân. Ảnh: Thùy Linh
Lên top