Bộ Y tế huy động khoảng 10.000 cán bộ, nhân viên y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19

Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top