Bộ Y tế hướng dẫn xét nghiệm, cách ly khi di chuyển giữa các vùng nguy cơ

Xét nghiệm kháng thể COVID-19. Ảnh: BVCC
Xét nghiệm kháng thể COVID-19. Ảnh: BVCC
Xét nghiệm kháng thể COVID-19. Ảnh: BVCC
Lên top