Bộ Y tế hướng dẫn phân loại 4 nhóm nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 mới nhất

Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Ảnh: Bộ Y tế
Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Ảnh: Bộ Y tế
Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top