Bộ Y tế hướng dẫn kê đơn thuốc trong thời gian phòng chống COVID-19

Cán bộ y tế tham gia chống dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Cán bộ y tế tham gia chống dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Cán bộ y tế tham gia chống dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top