Bộ Y tế họp trực tuyến với Hải Dương: Chống dịch quyết liệt tại Cẩm Giàng

Xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top