Bộ Y tế hỏa tốc điều đội phản ứng nhanh chi viện cho Quảng Ngãi

Cán bộ y tế thực hiện công tác phòng chống dịch tại Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Cán bộ y tế thực hiện công tác phòng chống dịch tại Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Cán bộ y tế thực hiện công tác phòng chống dịch tại Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Lên top