Bộ Y tế hỗ trợ xử lý chất thải y tế cho hơn 200 bệnh viện

Các loại thùng được trang bị cho các BV để phân loại rác y tế và rác sinh hoạt. Ảnh: T.L
Các loại thùng được trang bị cho các BV để phân loại rác y tế và rác sinh hoạt. Ảnh: T.L