Bộ Y tế gửi công văn hoả tốc về thuốc sốt rét

Thuốc Hydroxychloroquin/Chloroquine tiềm ẩn nguy cơ tử vong do tác dụng không mong muốn.
Thuốc Hydroxychloroquin/Chloroquine tiềm ẩn nguy cơ tử vong do tác dụng không mong muốn.
Thuốc Hydroxychloroquin/Chloroquine tiềm ẩn nguy cơ tử vong do tác dụng không mong muốn.
Lên top