Bộ Y tế đưa ra chiến lược mới trong cách ly, điều trị COVID-19

Các chuyên gia điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Các chuyên gia điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Các chuyên gia điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top