Bộ Y tế đồng ý rút ngắn khoảng cách 2 mũi vaccine AstraZeneca

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top