Bộ Y tế đề nghị không tụ tập xem bóng đá để chống dịch COVID-19

2 huyện Lục Nam và Yên Thế của tỉnh Bắc Giang chuyển từ cách ly xã hội sang giãn cách xã hội từ ngày 7.6. Ảnh: Bộ Y tế
2 huyện Lục Nam và Yên Thế của tỉnh Bắc Giang chuyển từ cách ly xã hội sang giãn cách xã hội từ ngày 7.6. Ảnh: Bộ Y tế
2 huyện Lục Nam và Yên Thế của tỉnh Bắc Giang chuyển từ cách ly xã hội sang giãn cách xã hội từ ngày 7.6. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top