Bộ Y tế đề nghị các địa phương huy động y tế tư nhân tham gia phòng dịch COVID-19

Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: LĐO
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: LĐO
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: LĐO
Lên top