Bộ Y tế đề nghị Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19

Tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân ở Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân ở Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân ở Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top