Bộ Y tế đẩy nhanh tiến độ nhập khẩu thuốc điều trị COVID-19

Cán bộ y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Ảnh: Bộ Y tế
Cán bộ y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Ảnh: Bộ Y tế
Cán bộ y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top