Bộ Y tế đang giải trình tự gene các ca bệnh COVID-19 về từ Ấn Độ

Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top