Bộ Y tế cung cấp kết quả xét nghiệm COVID-19 ca bệnh nghi tái dương tính

Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân COVID-19 nghi tái nhiễm. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân COVID-19 nghi tái nhiễm. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân COVID-19 nghi tái nhiễm. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top