Bộ Y tế công bố những địa điểm có thể lây COVID-19 mới

Cán bộ y tế lấy mẫu test SARS-CoV-2. Ảnh: LĐ
Cán bộ y tế lấy mẫu test SARS-CoV-2. Ảnh: LĐ
Cán bộ y tế lấy mẫu test SARS-CoV-2. Ảnh: LĐ
Lên top