Bộ Y tế: Chưa thấy mối liên quan giữa ổ dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. Ảnh: LH
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. Ảnh: LH
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. Ảnh: LH
Lên top