Bộ Y tế cho phép một công ty nhập khẩu 30 triệu liều vaccine Hayat-Vax

Vaccine Hayat-Vax của UAE. Ảnh: G42 Healthcare/Julphar
Vaccine Hayat-Vax của UAE. Ảnh: G42 Healthcare/Julphar
Vaccine Hayat-Vax của UAE. Ảnh: G42 Healthcare/Julphar
Lên top