Bộ Y tế chính thức công khai 5 lĩnh vực "khổng lồ" tại Cổng công khai y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MOH
Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MOH
Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MOH
Lên top