Bộ Y tế cảnh báo chiêu trò gọi điện tự xưng bác sĩ, lừa bán thực phẩm

Cảnh giác chiêu trò gọi điện tự xưng bác sĩ, lừa bán thực phẩm chức năng. Ảnh: VFA
Cảnh giác chiêu trò gọi điện tự xưng bác sĩ, lừa bán thực phẩm chức năng. Ảnh: VFA
Cảnh giác chiêu trò gọi điện tự xưng bác sĩ, lừa bán thực phẩm chức năng. Ảnh: VFA
Lên top