Bộ Y tế bổ nhiệm GS Phan Trọng Lân làm Cục trưởng Cục Y tế dự phòng

Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế; Lãnh đạo các Cục/Vụ trực thuộc Bộ Y tế. Ảnh: Trần Minh/Bộ Y tế
Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế; Lãnh đạo các Cục/Vụ trực thuộc Bộ Y tế. Ảnh: Trần Minh/Bộ Y tế
Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế; Lãnh đạo các Cục/Vụ trực thuộc Bộ Y tế. Ảnh: Trần Minh/Bộ Y tế
Lên top