Bộ Y tế bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho PGS Trần Minh Điển. Ảnh: Hạnh Phạm
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho PGS Trần Minh Điển. Ảnh: Hạnh Phạm
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho PGS Trần Minh Điển. Ảnh: Hạnh Phạm
Lên top