Bộ Y tế ban hành 7 nhóm thuốc điều trị tại nhà cho bệnh nhân COVID-19

Điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top