Bộ Y tế bác thông tin giả lan truyền trên mạng xã hội về bệnh nhân 416

Các chuyên gia hội chẩn điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Các chuyên gia hội chẩn điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Các chuyên gia hội chẩn điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top