Bộ Y tế: 5 bệnh nhân COVID-19 dương tính trở lại sau khi công bố khỏi bệnh

Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế
Lên top