Bộ trưởng Y tế: Trận Đà Nẵng nhanh 1, trận Bắc Giang này phải nhanh 10 mới chặn được

Bệnh viện dã chiến số 1 đặt tại BV Nội tiết tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Thùy Linh
Bệnh viện dã chiến số 1 đặt tại BV Nội tiết tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Thùy Linh
Bệnh viện dã chiến số 1 đặt tại BV Nội tiết tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Thùy Linh
Lên top