Bộ trưởng Y tế phản hồi ý kiến Hà Nội xét nghiệm COVID toàn dân là lãng phí

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top