Bộ trưởng Y tế: Nguy cơ bùng phát dịch rất lớn, phải nâng mức độ cảnh giác

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp. Ảnh: Bộ Y tế
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp. Ảnh: Bộ Y tế
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top