Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu ngăn chặn trục lợi bảo hiểm y tế

Người dân nhận thuốc cấp phát bảo hiểm y tế. Ảnh: T.Linh
Người dân nhận thuốc cấp phát bảo hiểm y tế. Ảnh: T.Linh
Người dân nhận thuốc cấp phát bảo hiểm y tế. Ảnh: T.Linh
Lên top