Bộ trưởng Bộ Y tế trực tiếp về Hà Nam chỉ đạo dập dịch COVID-19

Khu vực cách ly đặc biệt điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Khu vực cách ly đặc biệt điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Khu vực cách ly đặc biệt điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top