Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen kíp mổ cứu mẹ con sản phụ từ tay thần chết

Bác sĩ thăm hỏi sản phụ sau khi bệnh nhân hồi phục. Ảnh: BVCC
Bác sĩ thăm hỏi sản phụ sau khi bệnh nhân hồi phục. Ảnh: BVCC
Bác sĩ thăm hỏi sản phụ sau khi bệnh nhân hồi phục. Ảnh: BVCC
Lên top