Bộ trưởng Bộ Y tế: Nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập rất cao

Bộ trưởng Bộ Y tế nói về nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập. Ảnh: T.L
Bộ trưởng Bộ Y tế nói về nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập. Ảnh: T.L
Bộ trưởng Bộ Y tế nói về nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập. Ảnh: T.L
Lên top