Bộ trưởng Bộ Y tế: Nguy cơ dịch COVID-19 vẫn luôn thường trực

Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19, thực hiện khoanh vùng, cách ly kịp thời. Ảnh: Lê Bảo.
Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19, thực hiện khoanh vùng, cách ly kịp thời. Ảnh: Lê Bảo.
Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19, thực hiện khoanh vùng, cách ly kịp thời. Ảnh: Lê Bảo.
Lên top