Bộ trưởng Bộ Y tế: Con cháu tôi có mắc sởi, không bao giờ dại cho vào Viện Nhi T.Ư