Bộ trưởng Bộ Y tế: Chặng đường chống COVID-19 phía trước còn nhiều cam go

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hương Giang
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hương Giang
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hương Giang
Lên top