Bộ trưởng Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ xuất hiện đợt dịch COVID-19 thứ 4

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cảnh báo về nguy cơ xuất hiện đợt dịch COVID-19 thứ 4. Ảnh: Bộ Y tế
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cảnh báo về nguy cơ xuất hiện đợt dịch COVID-19 thứ 4. Ảnh: Bộ Y tế
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cảnh báo về nguy cơ xuất hiện đợt dịch COVID-19 thứ 4. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top