Bộ trưởng Bộ Y tế "bày kế" giảm tải tuyến trung ương

Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: BYT
Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: BYT
Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: BYT
Lên top