Bố trí ngân sách mua vaccine COVID-19 cho toàn bộ người dân Thủ đô

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ tại cuộc họp chiều 2.2. Ảnh: HNP
Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ tại cuộc họp chiều 2.2. Ảnh: HNP
Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ tại cuộc họp chiều 2.2. Ảnh: HNP
Lên top