Bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 được trao giải thưởng 60 nghìn USD

Công trình này đã góp phần không nhỏ vào công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: BTC
Công trình này đã góp phần không nhỏ vào công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: BTC
Công trình này đã góp phần không nhỏ vào công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: BTC
Lên top