Bổ nhiệm PGS Nguyễn Lân Hiếu làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y

PGS Nguyễn Lân Hiếu nhận quyết định bổ nhiệm.
PGS Nguyễn Lân Hiếu nhận quyết định bổ nhiệm.
PGS Nguyễn Lân Hiếu nhận quyết định bổ nhiệm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top