Bổ nhiệm PGS Nguyễn Lân Hiếu làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y

PGS Nguyễn Lân Hiếu nhận quyết định bổ nhiệm.
PGS Nguyễn Lân Hiếu nhận quyết định bổ nhiệm.
PGS Nguyễn Lân Hiếu nhận quyết định bổ nhiệm.
Lên top