Bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Bệnh viện 199 Đà Nẵng

Bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Bệnh viện 199 Đà Nẵng. Ảnh: TT
Bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Bệnh viện 199 Đà Nẵng. Ảnh: TT
Bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Bệnh viện 199 Đà Nẵng. Ảnh: TT
Lên top